Potwierdzenie

Dziękujemy za zgłoszenie.
Zgłoszenie chęci udziału w konferencji Oparzenia 2023 zostało przyjęte. Mail z potwierdzeniem zgłoszenia został wysłany. Prosimy o sprawdzenie, czy dane zawarte w mailu są poprawne.

W przypadku zauważonych błędów prosimy o kontakt mailowy (kontakt@evereth.pl) lub telefoniczny (22 813 21 92). Zgłoszenie chęci udziału niepotwierdzone wpłatą nie jest tożsame z wpisaniem na listę uczestników.

W przypadku nieuiszczenia przez uczestnika opłaty w obowiązującym terminie, Organizator jest zmuszony skreślić go z listy. Jeśli pomimo to uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w konferencji, konieczna jest ponowna rejestracja i dokonanie wpłaty (według cennika i obowiązującego terminarza znajdującego się w zakładce Opłaty konferencyjne).

Aby otrzymać potwierdzenie uczestnictwa prosimy o dokonanie w ciągu 7 dni przelewu w zadeklarowanej w zgłoszeniu kwocie na rachunek bankowy:
Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11,
03-994 Warszawa
numer rachunku:
03 1090 1753 0000 0001 4680 1391

tytułem:
imię i nazwisko uczestnika – konferencja Oparzenia 2023

Po zaksięgowaniu wpłaty na podane w zgłoszeniu dane prześlemy fakturę VAT.