Program pozamerytoryczny

Wydarzenia towarzyszące:

  • 5 października 2023 r. (czwartek) – uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **
  • 6 października 2023 r. (piątek) — uroczysta kolacja z muzyką taneczną (DJ).* **

*Wydarzenia towarzyszące nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

**Wydarzenia towarzyszące oraz opłaty za udział osób towarzyszących nie są objęte programem wydarzenia i nie podlegają finansowaniu ze środków pochodzących od firm medycznych zrzeszonych w OIGWM POLMED lub MedTech Poland. Udział w wydarzeniach towarzyszących stanowi dodatkową opłatę ponoszoną przez uczestnika.