Zarejestruj się

Warunki uczestnictwa w Konferencji:

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Akceptacja regulaminu Konferencji
3. Dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji.

Wpłaty za uczestnictwo w konferencji prosimy kierować na rachunek:
03 1090 1753 0000 0001 4680 1391

Tytułem: imię i nazwisko uczestnika – konferencja Oparzenia 2023

Prosimy o dokonywanie wpłat z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Ze względów organizacyjnych nie przyjmujemy płatności w ratach.

Uprzejmie informujemy, iż o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji.

Potwierdzenie

Po zaksięgowaniu wpłaty, na adres e-mail podany przy rejestracji, wysyłamy fakturę, która jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w Konferencji. Prosimy o dochowywanie terminów rejestracji i wpłat.

Korekty (noty korygujące)

W przypadku zauważenia błędów na fakturze prosimy o niezwłoczny kontakt. Zmiany dotyczące pozycji odbiorca/płatnik faktury prosimy korygować notami wystawionymi przez odbiorcę/płatnika.